LIVE IN BALANCE:
Cedric Dieltiens

Opleiding

Cedric Dieltiens besloot in 2012 om kinesitherapie en revalidatiewetenschappen te gaan studeren. Na vijf jaar studeren heeft Cedric in juli 2017 zijn masterdiploma behaald aan de UHasselt met als afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen en sportrevalidatie.
Na stages te hebben gelopen in meerdere zelfstandige praktijken en ziekenhuizen is hij in contact gekomen met verschillende patiëntengroepen (orthopedie, long/hartrevalidatie, pschyomotorische therapie).
Onmiddellijk na zijn studies kwam hij het “Live In Balance – team” versterken. Ondertussen verruimt Cedric zijn kennis en verfijnt hij zijn behandelingstechnieken door bijkomende cursussen en specialisaties te volgen.

Bijkomende opleidingen

  • Sporttaping
  • Manuele therapie IMFT Gent (2017)