LIVE IN BALANCE:
Kinesitherapie

Wat is kinesitherapie?

De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij zich bevinden. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

Binnen de eerstelijnsgezondheidszorg zijn ongeveer een 17.000 kinesitherapeuten actief in België. De extramurale zorg of eerstelijnszorg wordt hoofdzakelijk geleverd door de zelfstandige kinesitherapeut als beoefenaar van een “vrij beroep”. Hij overlegt en werkt samen met de andere zorgverleners in de gezondheidszorg.

De kinesitherapie levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en verhoogt de kwaliteit van het leven van patiënten met acute en chronische klachten, zowel in de eigen praktijk als in de thuissituatie van de patiënt. De kinesitherapie is kostenbesparend voor de gemeenschap door haar bijdrage aan de beperking van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Een goede multidisciplinaire samenwerking en optimale communicatie met alle zorgverleners wordt primordiaal in de huidige gezondheidszorg. Binnen de zorgverlening hebben artsen en kinesitherapeuten ieder hun eigen benadering van de patiënt waardoor de medische en de kinesitherapeutische zorg elkaar aanvullen. Volgens de wettelijke bepalingen werkt de kinesitherapeut vandaag nog steeds op basis van een medisch voorschrift.

Indicaties kinesitherapie

De meeste behandelingen in mijn praktijk gebeuren volgens de osteopathische methode. Enkel voor postoperatieve/posttraumatische revalidatie en chronische situaties wordt kinesitherapeutisch gewerkt. De kinesitherapeutische behandelingen gebeuren vrijwel uitsluitend manueel. Dit wil zeggen dat er weinig of geen toestellen aan te pas komen. Er wordt ook gebruik gemaakt van oefentherapie.

Terugbetaling

Voor alle verstrekte behandelingen in mijn praktijk is een terugbetaling voorzien door de mutualiteiten. Het eigen aandeel (remgeld) wordt door sommige aanvullende verzekeringen of hospitalisatiepolissen terugbetaald.

Andere specialisaties

  • NST
  • Applied Kinesiology
  • Conditie- en hersteltrainer