LIVE IN BALANCE:
Osteopathie

Over mezelf

Ik ben Dennis Vanvoorden, reeds werkzaam als erkend kinesitherapeut sinds 2008, en als erkend osteopaat D.O. sinds 2014. Ik behaalde mijn diploma master in de kinesitherapie in de PXL te Hasselt-Diepenbeek. Mijn diploma osteopathie heb ik in Gent behaald. Na mijn studies kinesitherapie ben ik beginnen werken als kinesitherapeut in het Sint-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder. Dit deed ik halftime in combinatie met het werken in een zelfstandige praktijk. Door in een aantal zelfstandige praktijken te hebben gewerkt, heb ik heel wat ervaring kunnen opdoen. Buiten mijn studies kinesitherapie en osteopathie vind ik het heel belangrijk om mij continu bij te scholen.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat. Osteopathie is tezelfdertijd een wetenschap, een kunst en een filosofie. Een wetenschap omdat een grondige kennis van de medische basiswetenschappen zoals anatomie en fysiologie essentieel is om de osteopathie op een veilige en competente manier te kunnen uitoefenen. Een kunst omdat de osteopathie wordt uitgeoefend door mensen met talent en overtuiging die zeer goed verstaan hoe een patiënt moet worden benaderd. Het is de kunst om de gezondheid en het evenwicht te stimuleren of te herstellen. Een filosofie omdat de osteopathie een specifiek denkmodel is dat gebaseerd is op biologische principes.

Principes

De wisselwerking tussen structuur en functie

Het intact zijn van een structuur is essentieel voor het goed functioneren ervan. De osteopaat herstelt de verloren gegane bewegingsfunctie van een bepaalde structuur.

Het lichaam is een biologische eenheid

Alle structuren en alle functies zijn met elkaar onafscheidelijk verbonden. Men spreekt van holisme wat zoveel betekent als dat het geheel meer is dan alleen maar de som van de samenstellende delen van dat geheel. Een probleem in ons lichaam zorgt niet alleen voor lokale veranderingen doch ook “op afstand. De osteopaat weet bijvoorbeeld dat een bewegingsverlies in een voet niet alleen pijn in de voet zelf kan geven doch ook in de lage rug.

Het lichaam bezit zelfregulerende mechanismen

Het lichaam vertoont de natuurlijke eigenschap zich in een zo goed mogelijk evenwicht te houden. We zijn er ons niet van bewust dat ons lichaam permanent vecht tegen alle mogelijke agressies, zoals klimaatsveranderingen, microben, de zwaartekracht, etc. Door bewegingsverliezen van alle structuren te behandelen slaagt de osteopaat erin deze zelfgenezende krachten te stimuleren. Maar dit volstaat helaas niet om alle mogelijke kwalen te genezen.

Sinds de ontdekking van de osteopathie evolueerde de behandelingsstrategie vanuit het pariëtale systeem (het bewegingsapparaat) ook naar het viscerale systeem (beweeglijkheid van organen) en het craniosacrale systeem (schedel, hersenvliezen en centraal zenuwstelsel). Stelselmatig ontdekte men dat deze holistische aanpak de betere is.

Indicaties osteopathie

Voor de meeste klachten, spontaan ontstaan of ten gevolge van overbelasting of een ongeval, kan een goed opgeleide osteopaat een behandelingsstrategie uitwerken. Zowel bij pasgeborenen en kinderen, bij sporters en mensen die zware arbeid verrichten, als bij volwassenen en oudere patiënten kunnen aangepaste en veilige technieken worden toegepast.

Er zijn ook klachten die een osteopaat niet mag behandelen. Een competent osteopaat herkent deze contra-indicaties en verwijst dan eventueel de patiënt voor onderzoek naar een geneesheer die verdere differentiatie kan doorvoeren.

Voor een osteopathische behandeling is er geen voorschrift van de huisdokter of andere geneesheer nodig.

Voor volgende klachten worden osteopaten geconsulteerd:*

  • Rugpijn: lumbago, artrose, rugblokkades, hernia discalis
  • Nekpijn: torticollis, nekblokkades, whiplash, uitstralende pijn in de schouder
  • Ledematen: kniepijn en enkelpijn, frozen shoulder, trapeziussyndroom, PSH (schouderklachten afkomstig van de weke delen), elleboogpijn (vb: tenniselleboog, golferselleboog), ontstekingsverschijnselen (tendinitis, insertietendinopathie, bursitis) ingeklemde zenuwen (vb: carpal tunnel), slechte doorbloeding ter hoogte van de ledematen
  • Hoofdpijn: migraine, spanningshoofdpijn, pijn aan het kaakgewricht, chronische sinusklachten, duizeligheid, BPPD, oorsuizingen (=tinnitus, indien posttraumatisch, postinfectueus of cervicaal geïnduceerd)
  • Sportletsels: overbelastingsletsels, tendinitis, spierkrampen, spierscheuren, frictiesyndroom
  • Organen: slechte spijsvertering, oprisping, maagpijn, buikkrampen
  • Bezenuwing: uitstralende pijn in de ledematen, tintelingen, krachtverlies, zenuwinklemmingen

* de behandeling is oorzaakgericht maar in sommige gevallen eerder ondersteunend.